*KOCKÁZATOK

Kockázati Tájékoztató

A kezdő-és kisvállalkozásokba (startupokba) történő tőkebefektetés kockázatos. A kezdő vállalatok üzleti modellje kiforratlan és a befektetést megtestesítő részvénynek egyelőre nincs másodlagos piaca. Annyi tőkét fektess be, amihez való hozzáférésről több évre le tudsz mondani, illetve amennyinek elvesztését el tudod viselni. Tapasztalat szerint minden tizedik-huszadik vállalkozás lesz igazán sikeres, de az abban való részvétel lehetőségét, a hozzáférést a közösségi finanszírozás biztosítja. Légy részese a lehetőségnek, de ne kockáztass több pénzt annál, mint amennyiről könnyen lemondasz.

Hatályba lépés dátuma: 2019. május 24.

Egy részvénybefektetési döntés fő szempontja a befektetés kockázatának és várható hozamának felmérése. Bár minden Kampánygazdának és Befektetőnek van várakozása az adott vállalkozás részvényének jövőbeli felértékelődésére, a befektetések jövőbeni hozama nem látható előre.

A Tőkeportál által működtetett platformon keresztül tőkét gyűjtő vállalatok kezdő, kis- és középvállalatnak számítanak. Kezdő vállalkozásba történő befektetés jelentős kockázattal jár, mert üzleti modellje kiforratlan, kipróbálatlan, így a jövőbeli teljesítményre vonatkozó előrejelzések bizonytalanok. Amennyiben az üzleti terv nem teljesül, úgy a Befektető a befektetett összeg egy részét vagy egészét elveszítheti, illetve ahhoz csak sok év elteltével jut hozzá.

Jelen tájékoztató nem képes az https://app.tokeportal.hu/ oldalon elérhető befektetések valamennyi kockázatát feltárni és megmagyarázni; célja a befektetések általános kockázataira való figyelemfelhívás. A Tőkeportál javasolja a leendő befektetőknek, hogy a Kampánydokumentációkat kiemelt figyelemmel olvassák el, és a Plaformon való regisztrációt követően, kérdezzenek a Kampánygazdáktól az adott Kampány fórumán is, és szükség esetén forduljanak befektetési tanácsadóhoz. További kérdéseket a hello@tokeportal.hu email címen tehetnek fel.

A befektetési döntést (valamennyi körülmény mérlegelésével) minden esetben a Befektető hozza meg. A Tőkeportált semmilyen felelősség nem terheli a Befektető által hozott befektetési döntésekért, azok eredményéért, azokból esetlegesen bekövetkező károkért.

Befektetési kockázatot elsősorban de nem kizárólagosan az alábbi tényezők jelentenek:

Befektetés elvesztése, veszteség

A kezdő vállalkozások jelentős többsége csődbe megy vagy nem sikerül az általuk előre meghatározott pénzügyi és stratégiai célokat elérni, ezért ezen vállalkozásokba történő befektetések jelentős kockázatot jelentenek, amelyek felmerülése a befektetett összeg egy részének vagy teljes egészének az elvesztését is maga után vonhatja. Sem a Tőkeportálon tőkét gyűjtő vállalkozás sem a Tőkeportál nem kötelezhető a befektetés visszafizetésére és e befektetéseket nem biztosítja semmilyen állami vagy iparági garanciaalap.

Likviditáshiány

A Kampánygazda vállalkozások zártkörűen működő részvénytársaságok, és bár az általuk kibocsátott részvények általában forgalomképesek, részvényeiknek nincsen szervezett piaca, így az értékesítés jellemzően körülményes, hosszas, és nem áll rendelkezésre központi árinformáció. Liquidity means that there is an opportunity to buy and sell shares constantly.

Osztalékpolitika, osztalék hiánya

Az osztalékot a vállalkozások fizetik a részvény-tulajdonosoknak a vállalkozás adózás utáni eredményéből. A kezdő vállalkozások esetében nem gyakori az osztalékfizetés, mert a vállalkozások a megtermelt profitjukat a vállalkozás növekedésébe és a tulajdonosi érték növelésébe fektetik.

A részesedés felhígulása

A platformon tőkét gyűjtött vállalkozásokban az egy-egy befektető által szerzett részesedés csökkenhet, ha a vállalkozás további részvényeket bocsát ki a meglévő részvények mellett, és azokból a befektető nem vásárol annyit, hogy a tulajdoni aránya ne csökkenjen. (Ha az alapszabály másként nem rendelkezik, akkor a közösségi finanszírozási körben tulajdont szerzett befektetők az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek.)

A Befektetési Feltételekkel kapcsolatos kockázatok

Minden Kampány dokumentumai között megtalálhatóak a Befektetési Feltételek (Term Sheet), amely rögzíti a sikeres Kampány és így a tőkeemeléssel létrejövő Alapszabály lényeges pontjait, amely a részvényesek jogait is rögzíti. A Befektetési Feltételek részletes magyarázata a Fogalomtárban található.

Exit, azaz a felértékelődés realizálásának elmaradása, elhúzódása

A startup-világban a legnagyobb értéknövekedést felmutató vállalkozásokat jellemzően jelentős árfolyam-emelkedés mellett felvásárolja egy szakmai befektető, vagy a tőzsdére vezették be őket. Nincs azonban garancia arra, hogy a felvásárlás vagy a tőzsdei bevezetés sikeres lehet azon időtávon belül, amire a Befektető a befektetési döntést alapozta.

Információs kockázatok

A Kampány során létrejövő alaptőke-emelés előtt a kezdő vállalkozások pénzügyi információit könyvvizsgáló jellemzően nem auditálta, így könyvvizsgálói vagy harmadik személyi felelősségvállalásra nincs mód. A befektetést követően a Kampánygazda is könyvvizsgálót alkalmaz, de ugyancsak limitált már részvényesként is a rendkívüli információkérési lehetőség, mert a kezdő vállalkozások menedzsmentje, vezető testületeinek kevés erőforrása van a tájékoztatásra. A Kampányban közzétett üzleti mutatók (KPI-riportok) és a beszámolók közzétételét követően minden befektetőnek lehetősége van a megadott információs időben történő kérdésfeltevésre.

A befektetésikockázat-kezelés módszerei

A Tőkeportál felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy kizárólag abban az esetben fektessenek be a vállalkozásokba, amennyiben a befektetéshez kapcsolódó valamennyi kockázatot felmérték, gondosan mérlegelték és az megfelel a kockázatvállalási hajlandóságuknak és kockázatvállalási képességüknek. Javasoljuk a kisebb összegű, könnyen elviselhető mértékű befektetést, és a diverzifikációt, vagyis a közösségi finanszírozási befektetésre szánt megtakarítás több kampányba történő elosztását, és általánosságban részvételt a közösségi finanszírozási csoportokban, képzéseken, rendezvényeken.

Lakossági befektetőknek javasoljuk a kisösszegű befektetéseket, de több fejlett tőkepiaccal rendelkező ország szabályozásának mintájára az egy lakossági befektető által egy kampányba történő befektetést maximum 3 millió forintban, és éves szinten mindösszesen a megtakarítások 20%-ára javasoljuk korlátozni.

Szabályozási kockázatok

A közösségi finanszírozás (bár mindig volt, hiszen az emberek közvetlen, külső finanszírozást mindig kerestek üzleti ötleteikhez), mint online, platform-alapú befektetési forma viszonylag új, amelyre kialakult nemzetközi legjobb gyakorlatok és jogszabályok vonatkoznak. Magyarországon nincs önálló szabályozása, ugyanakkor az EU Parlament végleges formába öntötte a törvényi szabályozást az ECSP rendelettel. Tekintettel a befektetési forma újdonságára, a Felhasználókat is érintheti, ha a magyar hatóságok egymástól eltérően, vagy változóan értelmezik a jogi kereteket. A Tőkeportál a legjobb tudása szerint, a tőkepiaci intézményeket, a hatóságokkal konzultálva és szakértőket bevonva, a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően dolgozta ki működési modelljét, aminek eredményeképpen szolgáltatásunk a jelenleg is a hatályos Prospektus Rendeletnek (PR), valamint a Ptk. és a Tpt. hatályos rendelkezéseinek felel meg.

További általános információk

Tekintettel arra, hogy Magyarországon még viszonylag kevés a piaci szereplők felhalmozott tapasztalata a közösségi befektetéssel kapcsolatban, a fentiekben részletezett konkrét kockázatokon felül, a Befektetők és a Kampánygazdák számára az alábbi információk megértését kritikusan fontosnak tartjuk.

A Tőkeportál nem fektet be a platformon induló kampányokba, nem ad befektetési tanácsot és nem kezeli a befektetők pénzét. A Tőkeportál nem nyújt jogi, adózási vagy bármely egyéb kérdés vonatkozásában tanácsot, amennyiben a Felhasználónak a kampányindítás vagy a Kampányban való részvétel folyamán bármely jogi, pénzügyi vagy adózási kérdésben tanácsra van szüksége, javasoljuk szakember felkeresését és megbízását.

A befektetések a Ptk. 6:360-6:365. §§- és a Tpt. 47.§ (7) bekezdése szerinti, a Kampánygazda által nyitott letéti számlán gyűlnek a Kampány befejezéséig. A Tőkecélt (a minimális tőkecélt) elérő kampányok esetén a tőke tőkeemelésként, részvénytőkeként állhat a Kampánygazda rendelkezésére a részvények megkeletkeztetését követően.

A Kampány előkészítése és a közzétételre vonatkozó eljárás során a Tőkeportál úgy tekinti, hogy a Kampánygazda vállalkozástól származó információk megfelelőek, érthetőek, nem félrevezetőek. A lényeges számszerű múltbeli adatokat, azok koherenciáját a Tőkeportállal együttműködő Vezető Befektető, vagy a Tőkeportál alapfokú szinten átvilágítja, de azok helyességéért nem áll helyt. A Tőkeportál ugyancsak felülvizsgálja a jövőbeli növekedésre vonatkozó előrejelzéseket, és azok kontextusát is, abból a szempontból, hogy azok spekulatív voltára, és a lényeges kockázati faktorokra a Kampánygazda kellőképpen felhívja-e a figyelmet. Ennek során a Tőkeportál, illetve a Vezető Befektető a kockázatitőke-iparágban ismert értékelési módszert használja és csak olyan vállalkozásokat enged Kampányt indítani, amelyek „befektetésre alkalmas” értékelést kapnak. Ennek során azonban tévedhet, illetve elkerülheti a figyelmét bármilyen releváns vagy hamisított információ. A tervek hibátlanok lehetnek, a valóságtól azonban jelentősen eltérhetnek. A Tőkeportál kötelezi a Kampánygazdákat a változások megfelelő, prudens és etikus kommunikálására a Kampány lezártát követő 3 éven keresztül. Tekintettel arra, hogy a Kampánygazdák jellemzően erőforrás-hiányos startup vállalkozások, a befektetői kérdésekre rendelkezésre állást korlátozni kell éppen a befektetők védelme érdekében, de ezzel együtt, bármilyen jelentős információt észlelnek a Befektetők, azok közlésére biztatjuk őket a Kampány Fórumán, megfelelő téma megnyitása mellett. (A Fórumot a Tőkeportál moderálja, és azt csak azonosított felhasználók használhatják.)

A Kampány indítását megelőzően a Tőkeportál az adott kampány Kampánydokumentációját nézi át. Ezen ellenőrzés nem terjed ki a befektetés előtti értékre, avagy a felkínált részesedés nagyságára, azt a Kampánygazda tárgyalja le a befektetőivel vagy a Vezető Befektetővel. Minden egyéb, akár a Fórumon közölt információt nem ellenőriz. A Tőkeportál egy adott időpontra ellenőrzi a Kampányt, miközben a vállalkozás a Kampány indításáig is folytatja működését. Előfordulhat, hogy az adott Kampánygazda pénzügyi helyzete nagyon szűkös, így a Kampány sikerességén múlik, hogy fenntartsa a vállalkozását. Ezen információkat a Kampánygazdának önként vagy kérdésre közölnie kell.

A Tőkeportál maga is egy startup, korlátozott erőforrásokkal, nem befektetési szolgáltató; semmilyen befektetési tanácsot semmilyen formában és semmilyen csatornán nem ad, az adott Kampánnyal kapcsolatos véleményét nem tükrözi a kampány indításának lehetővé tétele sem. A Tőkeportál küldetése és üzleti érdeke az egyre több és egyre jobb befektetési lehetőséget nyújtó kampányok létrejötte, a befektetési-, és a részvénykultúra növelése, a helyi gazdaság élénkítése helyi befektetők révén, és a lehető legtöbb apró befektetés összegyűjtése. Ezért egy kampány sem számíthat arra, hogy csak a pillanatnyi siker miatt engedményt kapjon az értékelésből, illetve az e befektetési mód legjobb nemzetközi gyakorlatában megszokott szigorú kampány-átvilágítási követelményekből, annak ellenére sem, hogy a közölt adatokért a Tőkeportál nem vállal felelősséget. Az is előfordulhat, hogy a Tőkeportál egy elindult, vagy akár már a Tőkecélt el is érő kampányt állít le, ha akkor derül ki olyan információ a vállalkozásról, ami befektetői érdekeket sérthet. (Mivel a befektetések letéti számlára érkeznek, ilyen esetben a befektetett pénz visszajár).

Minden információ, amit a Kampánygazda a platformon közöl, közvetlen információátadásként kezelendő csakúgy, mintha azt a befektető közvetlenül és személyesen a Kampánygazdától kapta volna, a Tőkeportált teljesen kihagyva. A Kampányok nem nyilvános ajánlattételek, csak azon Befektetők számára elérhetőek, akik, vagy amelyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő azonosítási eljárás során befektetői státuszt kaptak, a befektetési tudásukról információt szolgáltattak. Minden Befektető saját önkéntes döntése alapján közvetlenül fektet be, azt követően, hogy meggyőződik arról, hogy őt ebben jogszabály vagy adóhátrány nem gátolja.

Minden információt, amit a Kampánygazda közöl, a lehető legnagyobb gondossággal kell előkészítenie annak érdekében, hogy az érdekmentes, fair bemutatást adjon a Kampánygazda vállalkozás jelenlegi helyzetéről és jövőjéről azzal, hogy bármilyen jövőbeli becslést még akkor is spekulációnak kell tekinteni, ha az „óvatos” vagy „pesszimista” becsléseket tartalmaz. A befektetési kötelezettségvállalásra alapuló tőkeemeléshez szükséges eljárások és dokumentálások jelentős erőforrásokat köthetnek le a Kampánygazdánál, amely eljárások elvégzése prioritást kap a rendes üzletmenet előtt.

A Tőkeportál mindent megtesz annak érdekében, hogy a külföldi Befektetőket is segítse a kampányban való részvétel során, ugyanakkor minden Befektető saját felelőssége, hogy a rá vonatkozó jogszabályok szerint járjon el a befektetési döntéseinek meghozatala során.

Felhívjuk a magyar értékpapírszámlával nem rendelkező külföldi Befektetők figyelmét, hogy külföldi értékpapírszámlájára akkor lehetséges a magyar értékpapírok transzferálása, ha külföldi számlavezetőjének van magyarországi letétkezelői kapcsolata, amelynek értékpapírszámla-számát legkésőbb a befektetésre szánt összeg átutalását követő 5 munkanapon belül okirattal alátámasztott módon megadja. Ennek hiányában a befektetését a Kampánygazda nem tudja elfogadni, az összeg a forrásszámlára visszautalásra kerül.

További információért fordulj hozzánk a hello@tokeportal.hu címen vagy a portálon elérhető chaten. Kövess minket a közösségi médiában és gyere el rendezvényeinkre.